Σέριφος Ιστορία

Σημαντικές στιγμές από την ιστορία στην Σέριφο

Η Σέριφος λίγο πολύ έχει κοινή ιστορία με όλα τα νησιά των δυτικών Κυκλάδων. Αποικία κατοίκων της ηπειρωτικής Ελλάδας, στην Αθηναϊκή συμμαχία αργότερα,  στους επιγόνους του Αλέξανδρου και στους Ρωμαίους στην συνέχεια. Στους βυζαντινούς και τους Φράγκους με κατάληξη τους Τούρκους. Ενώ για ένα μεγάλο διάστημα υπέφερε από τις επιδρομές των πειρατών του Αιγαίου.

Σέριφος Ιστορία

Σημαντική ιδιομορφία αποτέλεσε το γεγονός ότι η Σέριφος ήταν πάντα σημαντική για το υπέδαφος της.  Έτσι δεν δημιούργησε την εμποροναυτική παράδοση που έχουν άλλα, γειτονικά νησιά. Τα σιδηρομεταλλεύματα που κρύβει στην αγκαλιά  της η Σέριφος χρησίμευσαν για την κατασκευή των σπαθιών των εταίρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και για την Γερμανική πολεμική βιομηχανία των αρχών του 20ου αιώνα.

Η εκμετάλλευση των σιδηρομεταλλευμάτων  στην Σέριφο είχε ξεκινήσει πολύ παλιά, πριν τους ιστορικούς χρόνους και κράτησε μέχρι το 1963. Από εκεί και μετά η Σέριφος προσπαθεί να  βάλει τη δική της σφραγίδα  στον σύγχρονο τουριστικό χάρτη της Ελλάδας και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια το καταφέρνει με τον καλύτερο τρόπο.

ΣΕΡΙΦΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ