Σέριφος Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός χάρτης της Σερίφου από το google maps

Ένας χρήσιμος διαδραστικός χάρτης της Σερίφου από το google. Μπορείτε να μεγαλώσετε τον χάρτη και να τον ανοίξετε σε καινούργιο παράθυρο του browser.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη 

ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE