Σέριφος Λαογραφικό Μουσείο

Λαογραφικό μουσείο του συνδέσμου Σεριφίων στην Κάτω Χώρα

Η Σέριφος διαθέτει ένα αξιόλογο Λαογραφικό μουσείο και από τα παλαιότερα στις Κυκλάδες, το οποίο ιδρύθηκε το 1976  χάρη στις προσπάθειες του Συνδέσμου Σεριφίων. Το Λαογραφικό μουσείο της Σερίφου στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό οίκημα στην Κάτω Χώρα.

Σέριφος Λαογραφικό Μουσείο

Το μουσείο είναι ιδιοκτησία του Συνδέσμου Σεριφίων που στην πίσω του πλευρά από το 1996 έχει δημιουργήσει μικρό ανοικτό θέατρο στο οποίο γίνονται πολυποίκιλες εκδηλώσεις και από το 2012 το Φεστιβάλ Σερίφου.

Στο Λαογραφικό Μουσείο στην Σέριφο έχει γίνει προσπάθεια αναπαράστασης ενός παραδοσιακού Σερφιώτικου νοικοκυριού, με την σάλα, την κάμαρα, την κουζίνα, με αντικείμενα που τα περισσότερα είναι οικογενειακά κειμήλια που τα έχουν χαρίσει οι κάτοικοι της Σερίφου στο μουσείο.

Στα εκθέματα μπορείτε να δείτε ανάμεσα στα άλλα υφαντά και τοπικές φορεσιές, έπιπλα και παλιές συσκευές, πολλά εργαλεία της αγροτοκτηνοτροφικής καθημερινότητας, ενώ σε ξεχωριστή αίθουσα έχουν συγκεντρωθεί πολλά δείγματα πετρωμάτων από τον τεράστιο πλούτο που διαθέτει η Σέριφος.

Λαογραφικό μουσείο Σερίφου

Επικοινωνία στην Σέριφο: Τηλ. 22810 51181
Επικοινωνία στην Αθήνα (Σύνδεσμος Σεριφίων): Τηλ. 210 5228749

ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ