Δήμος Σερίφου

Δήμος Σερίφου Πληροφορίες


Διεύθυνση Δήμος Σερίφου, Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
Τηλέφωνα 22810 51210 - 22810 52311
Fax 22810 79366
Έκταση τ.χλμ. 75 τ.χ.
Πληθυσμός Δήμου Σερίφου 1414 κάτοικοι
Δημοτικά Διαμερίσματα (1) Δ.Δ Σερίφου

Δήμος Σερίφου

Μερικές από τις υπηρεσίες του Δήμου στην Σέριφο

Δήμος Σερίφου Υπηρεσίες - Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία 22810 51210 εσ.11
Δημοτολόγιο 22810 51210 εσ.12
Ληξιαρχείο 22810 51210
Πρωτόκολλο 22810 51210
Ύδρευση - Αποχέτευση 22810 79622
Οικονομική Υπηρεσία 22810 51210
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 22810 52545 FAX:22810 52546

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ